Liceul Industrial Energetic Constanta (LIE) a luat fiinta în anul 1966 odata cu înca 5 licee energetice din tara. Liceul a avut dubla subordonare – Ministerul Energiei Electrice si Ministerul Învatamântului, primul director al liceului fiind dl. Garabet KUMBETLIAN. De la înfiintare liceul este patronat de Întreprinderea „Electrocentrale” pâna în anul 1972, dupa care trece sub patronajul „Centralei industriale de transport si distributie a energiei electrice” functionând pe lânga IREC, unitate responsabila de toate investitiile imobiliare si de dotare (incluzând si baza de practica în uzina electrica din fata liceului). Planurile de învatamânt prevedeau 5 ani de studiu si cuprindeau discipline de cultura generala si discipline tehnice în raportul 5/3. Disciplinele de specialitate se studiau începând cu anul al III-lea si erau structurate independent pe osatura planului de învatamânt al „Facultatii de energetica” din Bucuresti (un miniplan al acestei facultati). În primul an scolar liceul a functionat cu doua clase, pentru ca în urmatorul sa aiba cinci, iar în 1969 avea 19 clase de scoala profesionala, scoala de ucenici, scoala de maistri si scoala postliceala, pe lânga clasele de liceu.

Din 1972 LIE Constanta se va afla sub îndrumarea directa a „Institutului Politehnic” Bucuresti prin hotarârea Ministerului Educatiei nr. 280248/1972. Unitatea scolara îsi schimba denumirea în 1972 devenind Liceul Industrial „Electrotehnic”, în 1976 „Liceul industrial nr.2”, pentru ca din 1990 sa se numeasca „Grupul Scolar Industrial Energetic” . Începând cu anul scolar 2004 – 2005, liceul devine COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CONSTANTA. În 2007 scoala este certificata international de catre International Education Society LTD. London, certificare acordata si absolventilor scolii, prin recunoasterea internationala a tuturor calificarilor/specializarilor din oferta educationala a CTE, iar în anul 2010 ratingul acordat initial este ridicat de la CCC la B, în urma unei vizite in situ a reprezentantilor IES London Ltd.

În anul scolar 2018 – 2019, Colegiul Tehnic Energetic devine LICEUL ENERGETIC CONSTANȚA.