C.E.A.C.

Comisia pentru Evaluare și Asigurare a Calității

CEAC își propune să susțină promovarea și implementarea celor trei valori instituționale asumate ale colegiului – Calitate, Tradiție, Educație – prin:

  • Realizarea unor diagnoze și analize instituționale anuale (SWOT și PESTE)
  • Evaluări ale întregului proces instructiv-educativ.
  • Propunerea unor măsuri anuale de îmbunătățire, care să fie realiste și fezabile.

 

PLAN OPERATIONAL 2021 – 2022

LEGISLATIE SPECIFICĂ

Strategia Liceului Energetic Constanta privind evaluarea calitatii educatiei oferite are la baza o analiza a mediului intern si extern al scolii (SWOT).

program

L-J: 8:00 - 16:00
V: 8:00 - 14:00

Adresă

B-dul Mamaia, nr. 284, cod poștal 900552, Constanța, judetul Constanta, România

Email

secretariat@ctenergetic.ro

Telefon