Informații decont transport

INFORMAȚII DECONT TRANSPORT ELEVI Conform HG 810/08.09.2023 Pentru elevii care locuiesc în Municipiul Constanța și au buletin de Constanța  Transportul este asigurat gratuit de către CTBus, în baza carnetului de elev completat integral și vizat la zi. La verificarea...

Informații burse 2023-2024

INFORMAȚII BURSE ȘCOLARE 2023-2024 Conform OME 6238/08.09.2023  BURSE DE MERIT Pot primi bursă de merit doar elevii promovați la toate disciplinele și care au obținut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul școlar anterior  Se acordă pentru 30% din elevii...

Angajare administrator financiar

ANUNŢ Liceul Energetic Constanța organizează concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar, perioada determinate de 6 luni,  pe data de 29.09.2023 ora 10,00, la sediul unității. CONDIŢII, cf. L53/2003, OUG 57/2019: – are cetățenia română sau...
Proiect START MAJOR

Proiect START MAJOR

Liceul Energetic Constanța participă la a a III-a ediție START MAJOR – Program de educație financiară și de carieră, demarat de UniCredit Bank cu sprijinul Asociației The Social Incubator București. În această ediție, sunt înscriși 2500 de elevi din învățământul...