Despre Noi

Liceul Energetic Constanța

Liceul Industrial Energetic Constanta (LIE) a luat ființă în anul 1966 odată cu încă 5 licee energetice din țară. Liceul a avut dublă subordonare – Ministerul Energiei Electrice și Ministerul Învățământului, primul director al liceului fiind dl. Garabet KUMBETLIAN. De la înființare liceul este patronat de Întreprinderea „Electrocentrale” până în anul 1972, după care trece sub patronajul „Centralei industriale de transport și distribuție a energiei electrice” funcționând pe lângă IREC, unitate responsabilă de toate investițiile imobiliare și de dotare (incluzând și baza de practică în uzina electrică din fața liceului). Planurile de învățământ prevedeau 5 ani de studiu și cuprindeau discipline de cultură generală și discipline tehnice în raportul 5/3. Disciplinele de specialitate se studiau începând cu anul al III-lea și erau structurate independent pe osatura planului de învățământ al „Facultății de energetică” din București (un miniplan al acestei facultăți). În primul an școlar, liceul a funcționat cu două clase, pentru ca în următorul să aibă cinci, iar în 1969 avea 19 clase de școala profesională, școală de ucenici, școală de maiștri și școală postliceală, pe lângă clasele de liceu.

Fondat în 1966

Din 1972 LIE Constanța se va afla sub îndrumarea directă a Institutului ”Politehnic” București prin hotărârea Ministerului Educației nr. 280248/1972. Unitatea școlară își schimbă denumirea în 1972, devenind Liceul Industrial „Electrotehnic”, în 1976 „Liceul industrial nr.2”, pentru ca din 1990 să se numească „Grupul Școlar Industrial Energetic”. Începând cu anul școlar 2004 – 2005, liceul devine COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CONSTANȚA. În 2007 școala este certificată internațional de către International Education Society LTD. London, certificare acordată și absolvenților școlii, prin recunoașterea internațională a tuturor calificărilor/specializărilor din oferta educațională a CTE, iar în anul 2010 ratingul acordat inițial este ridicat de la CCC la B, în urma unei vizite in situ a reprezentanților IES London Ltd.

În anul școlar 2018 – 2019, Colegiul Tehnic Energetic devine LICEUL ENERGETIC CONSTANȚA.

Viziune

Viziunea școlii se fundamentează pe cele trei valori instituționale asumate:

  • Liberul acces pe piața muncii naționale și internaționale,
  • Educația pentru dezvoltarea unor competențe sustenabile,
  • Calitatea actului educațional,

valori care să conducă la formarea unor tineri responsabili și performanți, capabili să se adapteze la o societate în permanentă schimbare.

Misiune

Liceul Energetic Constanţa trebuie să răspundă următoarelor cerinţe în domeniul educaţional:

  • Implementarea unor programe educaţionale de calitate, certificate internaţional de către International Education Society London, ce vor forma la elevi competenţe cheie şi profesionale conforme cu standardele de referinţă din domeniu.
  • Practica necesară dobândirii competenţelor profesionale a elevilor din cadrul L.E.C. se va realiza în cabinete şi laboratoare specializate, precum şi în unităţi productive care vor facilita integrarea rapidă a absolvenţilor pe piaţa muncii naţionale şi internaţionale.
  • Prin programe extracurriculare şi proiecte internaţionale, cu o largă deschidere spre cultura naţională şi internaţională, şcoala, în parteneriat cu toţi factorii sociali favorizanţi, va contribui evident la formarea tinerilor în sensul asumării responsabilităţii, al toleranţei, al cooperării libere, al afirmării valenţelor educaţiei.
  • Asigurarea unui management educaţional performant, bazat pe conlucrarea dintre şcoală – familie – comunitate, capabil să readucă şcolii, cadrelor didactice şi elevilor plusvaloarea necesară situării L.E.C. în topul preferinţelor elevilor pentru liceele tehnologice.

Istoric

1966

Liceul Industrial Energetic Constanța (LIE) a luat ființă în anul 1966, odată cu încă 5 licee energetice din țară.

1972

Din 1972 LIE Constanta se va afla sub îndrumarea directa a „Institutului Politehnic” Bucuresti prin hotarârea Ministerului Educatiei nr. 280248/1972.

2018

În anul scolar 2018 – 2019, Colegiul Tehnic Energetic devine LICEUL ENERGETIC CONSTANȚA.

Prezentare Video

program

L-J: 8:00 - 16:00
V: 8:00 - 14:00

Adresă

B-dul Mamaia, nr. 284, cod poștal 900552, Constanța, judetul Constanta, România

Email

secretariat@ctenergetic.ro

Telefon