Certificare/Bacalaureat

Calendar examene certificare

Calendarul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal — nivelul 5 de calificare, sesiunea februarie 2024:

 • înscrierea candidaților: 05 februarie—09 februarie 2024;
 • desfășurarea probei practice: 12—13 februarie 2024;
 • desfășurarea probei scrise: 14 februarie 2024;
 • afișarea rezultatelor la proba scrisă: 15 februarie 2024;
 • depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 16 februarie 2024;
 • susținerea proiectului: 19—20 februarie 2024;
 • afișarea rezultatelor finale: 21 februarie 2024.

Calendarul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică — nivelul 4 de calificare, sesiunea iunie 2024:

 • înscrierea candidaților: 03—07 iunie 2024;
 • desfășurarea probelor de examen: 10—12 iunie 2024;
 • afișarea rezultatelor finale: 13 iunie 2024.

Calendarul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional — nivelul 3 de calificare, sesiunea iulie 2024:

 • înscrierea candidaților: 01—05 iulie 2024;
 • desfășurarea probelor de examen: 8—12 iulie 2024;
 • afișarea rezultatelor finale: 15 iulie 2024.

 

Bacalaureat iunie-iulie 2024

 • înscrierea candidaților sesiunea 1: 03—07 iunie 2024;
 • încheierea cursurilor pentru clasele a XII-a: 07 iunie 2024
 • evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A: 17-19 iunie 2024
 • evaluarea competențelor digitale – proba D: 19-21 iunie 2024
 • evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală într-o limbă de circulație internațională – proba C: 25-27 iunie 2024
 • limba și literatura română – proba E.a – probă scrisă: 01 iulie 2024
 • proba obligatorie a profilului – proba E.c – probă scrisă: 02 iulie 2024
 • proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d – probă scrisă: 04 iulie 2024
 • afișarea rezultatelor la probele scrise, până la ora 12 și depunerea contestațiilor între orele 12-18: 08 iulie 2024
 • rezolvarea contestațiilor: 09-11 iulie 2024
 • afișarea rezultatelor finale: 12 iulie 2024

program

L-J: 8:00 - 16:00
V: 8:00 - 14:00

Adresă

B-dul Mamaia, nr. 284, cod poștal 900552, Constanța, judetul Constanta, România

Email

secretariat@ctenergetic.ro

Telefon