INFORMAȚII DECONT TRANSPORT ELEVI

Conform HG 810/08.09.2023

 • Pentru elevii care locuiesc în Municipiul Constanța și au buletin de Constanța

 Transportul este asigurat gratuit de către CTBus, în baza carnetului de elev completat integral și vizat la zi. La verificarea legalității călătoriei, elevii prezintă carnetul de elev vizat pentru anul în curs, adeverința emisă de unitatea de învățământ pentru anul școlar în curs sau cardul național de elev, după caz, precum și cartea de identitate sau copia certificatului de naștere.

 • Pentru elevii care NU locuiesc în Municipiul Constanța:

Părinții/reprezentanții legali vor completa în primele 5 zile lucrătoare de la începutul anului școlar o solicitare (modelul solicitării îl găsiți anexat) care va cuprinde OBLIGATORIU:

 • numele și prenumele elevului;
 • CNP-ul elevului;
 • clasa
 • adresa de domiciliu de la care se deplasează zilnic către unitatea de învățământ, adresă care trebuie să coincidă cu adresa din buletin
 • traseul pe care circulă de la domiciliu la unitatea de învățământ și de la unitatea de învățământ către domiciliu;
 • stația de urcare, respectiv stația de coborâre
 • distanța în kilometri dintre localitatea de domiciliu și localitatea în care se află unitatea de învățământ;
 • operatorul de transport folosit și tipul transportului executat, respectiv local, metropolitan, județean, interjudețean.
 • Pentru elevii cărora li se asigură transport gratuit de către primăria din localitatea de domiciliu (ex. AGIGEA), vor preciza acest lucru

La sfârșitul fiecărei luni, elevii vor aduce diriginților documentele de transport primite de la operatorul de transport

 • Pentru elevii care locuiesc la internate sau în gazdă în Municipiul Constanța

Decontarea se face pentru contravaloarea a 4 călătorii dus-întors/lună ȘI contravaloarea unei călătorii dus-întors efectuate cu maximum 2 zile înainte și 2 zile după fiecare sărbătoare legală e baza documentelor de transport (bilete etc) predate dirigintelui, însoțite de o cerere (găsiți model anexat);