Ideea proiectului Erasmus + a pornit de la o aanaliză în care echipa de management a identificat mai multe categorii defavorizate de elevi, vulnerabile din punct de vedere al incluziunii sociale și educaționale, cei mai mulți  fiind elevii care au rezultatele școlare cele mai slabe, adesea alegând abandonul și renunțănd la absolvirea școlii sau eșuând la examenele anuale sau de bacalaureat.

     Categoriile cele mai numeroase sunt date de  elevii cu cerințe educationale speciale și cei cu tulburări de achiziții,  fiind identificați 57 elevi, dintre care 6 elevi cu cerințe educaționale speciale diagnosticați conform Certificatelor de Orientare Școlară primite de la CJRAE Constanța (septembrie 2017), 3 elevi cu cerințe speciale educaționale  în curs de certificare, pentru care părinții au depus documentația la CJRAE Constanța în septembrie- octombrie 2017, precum și 48 de elevi identificați de psihologul școlar și profesorii diriginți cu tulburări de achiziții /tulburări specifice de învățare, așa cum sunt ei denumiți în literatura de specialitate. Elevii manifestă în special dislexie, disgrafie, tulburări de exprimare în scris și orală, discalculie, tulburări de comprehensiune a textului literar sau științific.

Cursul de formare furnizat prin proiectul Erasmus + ȘANSE EUROPENE PENTRU ELEVII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE a urmărit construirea unor competențe specifice de lucru cu elevii descriși.  În acest sens, cursul  absolvit de beneficiari a avut ca teme: Prezentarea caracteristicilor teoretice ale elevilor cu tulburări mentale, emoționale, comportamentale, precum și a elevilor cu disabilități; integrarea și incluziunea elevilor, identificarea factorilor de risc și a barierelor; cooperarea cu părinții, exemple de bune practici; prevenirea situațiilor de risc și asigurarea unui mediu favorabil și sigur; activități specifice destinate copiilor cu nevoi speciale; acțiuni destinate copiilor care au sau pot avea nevoi speciale din sfera dizabilităților mentale.

Profesorii au avut oportunitatea dezvoltării competențelor specific în lucrul cu aceste categorii de elevi, înțelegerea specificului acestora și proiectarea unor activități  și resurse adaptate, acestea alcătuind obiectivul principal al acestui proiect.    

La curs au participat 12 cadre didactice, în două fluxuri de formare, în urma cărora fiecare participant are responsabilitățile stabilite prin Acordurile individuale: de exemplu, să implementeze cel puțin trei activități cu caracter deschis dedicate elevilor din categoriile țintă, să realizez cel puțin o activitate de diseminare etc.