Proiect Erasmus+ 2020 – 2022
2020-1-RO01-KA101-078997

Activ, Nu Agresiv – Strategia europeană anti-bullying

Cursul de formare urmărește construirea unor competențe specifice necesare implementării unei Strategii anti-bullying, strategie ce va avea ca rezultat crearea unui mediu favorabil de incluziune, atât în activitățile formale, la clasă, cât și în cele non-formale. Cursul vine in sprijinul cadrelor didactice și psihologului școlar pentru crearea și implementarea acestei Strategii, inclusă în Planul de acțiune al școlii, strategie constituită dintr-o serie de activități tematice permanente și/sau punctuale, proceduri specifice, 36 de resurse educaționale accesibile on-line pe platforma școlii etc.

Participanții la curs vor dezvolta și implementa activități, proceduri și proiecte personalizate nevoilor elevilor liceului nostru, pornind de la temele și exemplele furnizate în cadrul cursului de formare.

Obiectivele proiectului:

– obiectivul principal: achiziția de competențe necesare implementării Strategiei anti-bullying (la nivelul profesorilor)

– prevenirea și gestionarea eficientă a situațiilor conflictuale (cauzate de bullying)

Scopul pe termen lung al proiectului este dat de creșterea calității vieții tuturor celor implicați în procesul de educație-elevi, elevi vulnerabili , profesori, personal didactic și nedidactic, părinți, comunitate, precum și de crearea unui mediu favorabil și sigur, pentru întreg grupul de elevi și pentru comunitate.

La curs vor participa 11 cadre didactice, alături de psihologul școlar.