Proiect Erasmus+ 2020 – 2022
2020-1-RO01-KA102-079307

Educație și formare profesională durabilă în spațiul european prin mobilități Erasmus +

Proiectul a plecat de la nevoile identificate la nivel instituțional care au relevat necesitatea asigurării unei educații pentru dezvoltare durabilă prin schimb de bune practici.

Scopul proiectului îl constituie creșterea dimensiunii europene a educației oferite elevilor Liceului Energetic Constanța, prin valorificarea competentelor dobândite în urma desfășurării de activități practice în cadrul unor organizații specializate din spațiul european.

Mobilitățile de învățare se vor derula in 2 fluxuri, în cadrul organizațiilor de primire: MLG Electrosolar Granada S.L. și Ferreirolux – Comércio e Industria de Material Eléctrico, Lda, cu sprijinul organizațiilor intermediare MEP Europroject Granada și ASSOCIACAO INTERCULTURAL AMIGOS DA MOBILIDADE.

La mobilități vor participa 30 elevi de la calificările Tehnician în instalații electrice și Tehnician în automatizări, care vor fi însoțiți de 2 cadre didactice de specialitate din școală.