LICEUL ENERGETIC CONSTANTA, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului "DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A LICEULUI ENERGETIC CONSTANȚA", cod proiect F-PNRR-SmartLabs-2023- 0028, proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Pilonul...