Certificare IES

PLUS CTE

De ce „PLUS CTE”? Simplu, pentru că – începând cu anul 2007 – CTE are ceva în PLUS, ceva ce nici o şcoală constănţeană, de niciun nivel, nu are. Şi anume, recunoaşterea internaţională a calităţii actului educaţional, dar şi a certificatelor de calificare obţinute de absolvenţii şcolii.

Cum se obţine Certificatul internaţional? La fel de simplu: după terminarea clasei a XII-a şi după susţinerea examenului de certificare a competenţelor profesionale de nivel 3, examen ce constă în realizarea şi susţinerea unui proiect pe o temă domeniul specializării parcurse. Apoi, fără niciun alt examen, doar achitând contravaloarea certificatului, orice absolvent îşi poate îmbogăţi portofoliul profesional personal cu acest document. Certificatul se eliberează în termen de maxim 30 zile de la data solicitării lui de către şcoală, emitentul fiind firma care a realizat evaluarea externă a şcolii, International Education Society ltd. London (Londra).

Certificare IES - Rating CCC - 2007

Certificare IES – Rating CCC – 2007

Certificare IES - 2010 rating B

Certificare IES – 2010 rating B

La ce foloseşte un astfel de certificat? Cu toate că nu înlocuieşte documentele de echivalenţă, certificatul este acceptat pe piaţa forţei de muncă internaţionale, fiind emis atât în limba română, cât şi în limba engleză. În plus, la cerere şi contra cost, acest certificat poate fi eliberat în mai multe limbi (franceză, germană, italiană, spaniolă etc.). Mai mult, chiar în primul an de la obţinerea certificării internaţionale a şcolii, 2 absolvenţi ai CTE au fost acceptaţi la 2 universităţi din Marea Britanie fără alt examen, Certificatul deţinut de aceştia fiind determinant în selectarea lor ca viitori studenţi ai respectivelor instituţii de învăţământ. Şi chiar unul dintre elevi a beneficiat de scutire a taxei de şcolarizare pentru primul an de studiu, conform politicii educaţionale a universităţii respective.

Şi absolvenţii şcolii de maiştri din cadrul CTE pot obţine un astfel de Certificat şi îl pot folosi cu succes la angajarea pe piaţa de muncă europeană sau internaţională, aşa cum a făcut în 2008 unul din absolvenţii şcolii de maiştri.

program

L-J: 8:00 - 16:00
V: 8:00 - 14:00

Adresă

B-dul Mamaia, nr. 284, cod poștal 900552, Constanța, judetul Constanta, România

Email

secretariat@ctenergetic.ro

Telefon