Scopul proiectului Erasmus + Calitate în educație prin utilizarea instrumentelor T.I.C. a fost  să ofere participanților modalități și resurse moderne de utilizare a instrumentelor T.I.C., astfel încât competențele acumulate prin intermediul acestui curs să asigure o creștere a calității procesului educaților  pentru toți elevii scolii și pentru toate cadrele didactice și didactice auxiliare implicate și să susțină categoriile dezavantajate de elevi – pe cei cu părinți plecați în străinătate cu risc de abandon, pe cei cu dificultăți în învățare, precum și pe cei cu nevoi speciale, pentru a se susține creșterea procentului de promovare anuală și la examenul de bacalaureat.

S-a urmărit astfel valorificarea principiilor abordărilor constructiviste în învăţare şi ale centrării pe elev, prin ajustarea lecțiilor printr-o gamă variată de instrumente TIC de informare, comunicare, de construcţie a cunoaşterii.  Participanții – 12 cadre didactice/didactice auxiliare – au învățat să utilizeze pe de o parte platforma e-learning a școlii, pe de altă parte au obținut competențe noi în utilizarea unor instrumente educaționale T.I.C. de tipul Wikis, e Portfolio, Google Apps, Podcasting, Movie Making, Web 2.0, Social Networking, Blogging etc.  Acestea dinamizează și  fac mai atractiv procesul educațional. Obiectivele specifice ale acestui proiect:

1. să furnizeze cursanților idei practice cu ajutorul cărora să integreze resurse și instrumente T.I.C. în lecțiile cu elevii și în cadrul departamentelor de secretariat, bibliotecă, informatic, de management etc.

2. să familiarizeze cursanții cu tendințele moderne de utilizare a platformelor e-learning ( de tip Moodle , Dolibarr etc.) și să accelereze utilizarea eficientă  a platformei educaționale a școlii

3. să furnizeze profesorilor instrumente variate T.I.C. care să augmenteze conținutul interactiv și de e-learning al procesului educațional

4. să integreze competenţe T.I.C. cu cele didactice, explorarea şi integrarea în activitatea curentă a resurselor TIC având drept consecință creşterea calităţii actului didactic și inovarea propriei activităţi didactice;

5. să realizeze conexiuni intra- şi interdisciplinare în activitatea didactică utilizând resursele TIC disponibile pentru o învăţare integrată, precum și conexiuni intra- și interdepartamentale.

6. să dezvolte acele competențe T.I.C. care vor permite cadrelor didactice și/sau celor auxiliare  exploatarea eficientă a  facilităților oferite de sistemele informaticentegrate utilizate în învățământ (de ex. S.I.I.I.R.)

Cursul este structurat în 8 module:

Tendințe T.I.C. în educație

Metodologia de utilizare a T.I.C. în clasă

Forme de plagiat

Siguranță și securitate (  health/ cyber bullying/ cyber stalking)

Weebly/WebQuests

Găsirea unor resurse utile pentru lecții

Prezentări multimedia eficiente

Utilizarea T.I.C. în cazul diferitelor materii școlare

Rezultate  pe termen mediu și lung:

Îmbunătățirea nivelului competențelor cheie digitale, prin accesul la resurse educaționale deschise ( OER) , la nivelul personalului, dar și al elevilor, la finalul cursului și pe termen mediu și lung

Îmbunătățirea nivelului de competență lingvistică în Limba engleză ( cursul este în engleză)- la finalul cursului

Îmbunătățirea calității educației  prin inovare  și  abordarea instrumentelor T.I.C.

Internaționalizarea la nivelul instituției de învățământ- pe termen mediu și lung

Creșterea capacității de a folosi abordări centrate pe elev și asigurarea transparenței în evaluare

( prin utilizarea platformei e-learning) -pe termen mediu și lung

Dezvoltarea gândirii critice a elevilor, prin utilizarea resurselor T.I.C.-pe termen mediu și lung

Îmbunătățirea instruirii diferențiate și a calității programelor remediale- pentru elevii dezavantajați, cu nevoi speciale sau cu dificultăți în învățare-pe termen mediu

După curs, activitățile educaționale interactive concepute pentru toți elevii școlii, metodele moderne de predare și învățare, comunicarea eficientă între departamente și între școală și beneficiarii ei și comunitate au fost integrate în Planurile școlare și programe, prin crearea și implementarea unor proceduri specifice, cu caracter obligatoriu și permanent în Fișele de evaluare ale personalului.