Conferința finală de diseminare a activităților proiectului nr. 2020-1-RO01-KA102-079307 cu titlul Educație și formare profesională durabilă în spațiul european prin mobilități Erasmus+ a avut loc la Liceul Energetic Constanța, în data de 29 iunie 2022, ora 11.00.

Echipa de proiect a prezentat contextul general în care s-a desfășurat proiectul, obiectivele și rezultatele așteptate, modul în care s-au desfășurat stagiile de practică la agenții economici, rezultatele tangibile și intangibile ale proiectului: portofolii de practică, diplome de participare, certificate Europass, filme, albume foto în format digital, prezentări PowerPoint, platforma de rezultate Erasmus +, gradul de atingere al competențelor profesionale și lingvistice etc. Participanții au primit broșura proiectului. Elevii și-au expus punctele de vedere proprii referitoare la activitățile desfășurate în perioada mobilităților, în Spania, respectiv Portugalia, apoi fiecare grupă de participanți a susținut câte două demonstrații practice în fața auditoriului. La final, au fost vizionate filmele mobilității, realizate de către elevi.

La Conferința finală de diseminare au participat 111 persoane (profesori, elevi, părinți, agenți economici, reprezentanți ai comunității locale).